Previous
Next
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
fotowoltaika@doko.pl
PRODUCENCI

OFERUJEMY PRODUKTY RENOMOWANYCH FIRM

KORZYŚCI

PO INSTALACJI MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

OSZCZĘDNOŚĆ
redukcja kosztów energii do 90%
BEZAWARYJNOŚĆ
system fotowoltaiczny jest samoobsługowy
EKOLOGICZNE
instalacja fotowoltaiczna nie generuje zadnych zanieczyszczeń
JAKOŚĆ
elementy instalacji fotowoltaicznej tylko producentów renomowanych marek
GWARANCJA
gwarancja sprawności paneli wynosi nawet 30 lat
JAK TO DZIAŁA?
LATEM
PRODUKUJESZ ENERGIĘ
MAGAZYNUJESZ
W SIECI
ZIMĄ
OGRZEWASZ DOM ZA DARMO
PODGLĄD NA ŻYWO
MOBILNY DOSTĘP W ZASIĘGU RĘKI
PRODUKTY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA TECHNOOLOGICZNE
wykorzystują energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, która może być przetworzona na falowniku do napięcia 230 V i wykorzystana do zasilania urządzeń domowych.
to urządzenia odpowiadające za przetwarzanie i przekształcanie energii, która powstaje w modułach fotowoltaicznych w postaci prądu i napięcia stałego, na energię elektryczną w prądu i napięcia przemiennego o parametrach zgodnych z siecią niskiego napięcia, czyli 230/400 V 50 Hz.
czyli m.in. wyłączniki do instalacji fotowoltaicznych służą do ochrony modułów. Zaletą wyłączników w porównaniu do wkładek bezpiecznikowych jest gotowość do ponownego załączenia natychmiast po ustaniu przyczyny zadziałania jednego z zabezpieczeń (zwarciowego lub przeciążeniowego) wyłącznika.

są niezbędnym elementem stanowiącym o skuteczności, wydajności oraz bezpieczeństwie funkcjonowania całego systemu fotowoltaicznego.

SERWIS
GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Wykonamy audyt i udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.
Dostarczymy i zbudujemy kompletną instalację fotowoltaiczną.
Pomożemy przygotować dokumentację powykonawczą
oraz dopełnić formalności związanych z Zakładem Energetycznym.

FORMULARZ
KONTAKTOWY

  Informacja o przetwarzaniu danych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO”) informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOKO Sp. z o.o., ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o ofercie, promocjach, nowościach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora zaangażowani w kontakt, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze, audytorskie,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,
  10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej
  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

  Czy wiesz że …
  dzięki zmianom, które weszły po 1 stycznia 2019 roku montaż instalacji fotowoltaicznej staje się jeszcze bardziej opłacalny. Dowiedz się więcej…