• Przygotujemy BEZPŁATNĄ
  indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
 • Wykonamy OPTYMALNY
  projekt instalacji dla Twojego domu, firmy lub gospodarstwa rolnego.
 • Dostarczymy i zamontujemy
  instalację fotowoltaiczną.


 • Pomożemy w przygotowaniu
  kompletnej instalacji.


  Oferujemy produkty RENOMOWANYCH FIRM

  OBNIŻ KOSZTY SWOJEJ

  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

  Gospodarstwa domowe mogą skorzystać z kilku programów rządowych,
  oferujących pełne lub częściowe finansowanie instalacji fotowoltaicznych.

  MÓJ PRĄD

  22 kwietnia 2023 roku wystartowała już piąta edycja programu Mój Prqd. Jak zapowiadano zostały
  utrzymane dotacje do fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła oraz systemów HEMS, ale cieszyć
  się mogq osoby, które chcq zainwestować dodatkowo w pompę ciepła lub kolektory
  słoneczne — na te zakupy również przewidziane sq dopłaty. Na co mogq liczyć
  beneficjenci programu?

  NASZE REALIZACJE
  Mobilny dostęp W ZASIĘGU RĘKI
  Dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom otrzymujesz
  szybki i przejrzysty przegląd bieżących parametrów instalacji fotowoltaicznej.
  Sprawdź jak to działa
  Najczęściej ZADAWANE PYTANIA
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU OSOBOWYM

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO”) informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOKO Sp. z o.o., ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o ofercie, promocjach, nowościach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora zaangażowani w kontakt, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze, audytorskie,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,
  9) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej
  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

  Wolisz prostsze rozwiązania?
  Zostaw numer – oddzwonimy!