Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
fotowoltaika@doko.pl
Moduły fotowoltaiczne

pozwalają nam wykorzystać promieniowanie słoneczne i dają możliwość na ogromne oszczędności, w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii, które mogą przynieść nawet 90% oszczędności na rachunkach za ciepłą wodę, w przeliczeniu na większość roku. Posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, a ich instalacja jest praktycznie bezobsługowa
i bezpieczna w użytkowaniu. Moduły te wykorzystywane są między innymi do wspomagania niskotemperaturowych systemów centralnego ogrzewania, czy tez podgrzewania wody użytkowej. Będąc świadomym wzrostu kosztów energii elektrycznej możemy wykorzystać to proste rozwiązanie zarówno w domach, pensjonatach jak i obiektach użyteczności publicznej, zmniejszając tym samym ogólne zanieczyszczenie środowiska.

KORZYŚCI

PO INSTALACJI MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

OSZCZĘDNOŚĆ
redukcja kosztów energii do 90%
BEZAWARYJNOŚĆ
system fotowoltaiczny jest samoobsługowy
EKOLOGICZNE
instalacja fotowoltaiczna nie generuje zadnych zanieczyszczeń
JAKOŚĆ
elementy instalacji fotowoltaicznej tylko producentów renomowanych marek
GWARANCJA
gwarancja sprawności paneli wynosi nawet 30 lat
JAK TO DZIAŁA?
LATEM
PRODUKUJESZ ENERGIĘ
MAGAZYNUJESZ
W SIECI
ZIMĄ
OGRZEWASZ DOM ZA DARMO
PODGLĄD NA ŻYWO
MOBILNY DOSTĘP W ZASIĘGU RĘKI
D1
D2
MODUŁY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA TECHNOOLOGICZNE
INWERTERY
PRODUKTY I KOMPLETNE SYSTEMY
SERWIS
GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Wykonamy audyt i udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.
Dostarczymy i zbudujemy kompletną instalację fotowoltaiczną.
Pomożemy przygotować dokumentację powykonawczą
oraz dopełnić formalności związanych z Zakładem Energetycznym.

FORMULARZ
KONTAKTOWY
Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO”) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOKO Sp. z o.o., ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o ofercie, promocjach, nowościach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora zaangażowani w kontakt, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze, audytorskie,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,
10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Czy wiesz że …
dzięki zmianom, które weszły po 1 stycznia 2019 roku montaż instalacji fotowoltaicznej staje się jeszcze bardziej opłacalny. Dowiedz się więcej…